Od 15 minut po večerní koncert...

Věnuji se klasickému zpěvu a sólové koncertní činnosti. V mém repertoáru jsou písně, árie starých mistrů, známé árie z oratorí a oper, duchovní i světská hudba čtyř staletí. Bude mi velkou ctí a potěšením zazpívat právě pro Vás nejen na koncertě, ale i při jiných příležitostech.

Jsem lehký koloraturní soprán - a tak se nejlépe cítím ve skladbách z díla W. A Mozarta, G. F. Handela a dalších autorů z období baroka a klasicismu. Ráda ale pro Vás zazpívám též na notu lidovou. Nebráním se ani dílům pozdějším a nemám problém rychle nastudovat nové skladby. Spolupracuji též s řadou vynikajících hudebních kolegů, a tak pro Vás z našeho bohatého repertoáru snadno připravíme program šitý na míru pro každou příležitost.

Chcete, aby Vám již žádný náš koncert neunikl? Napište mi - a dám Vám o všech aktualitách a chystaných akcích včas vědět.

Barokní koncert a spolu se mnou Barbara Kurstenová, Pavel Verner (Velké Popovice, 2012)
Barokní koncert a spolu se mnou Barbara Kurstenová, Pavel Verner (Velké Popovice, 2012)

Kde se uvidíme a uslyšíme?

Chcete zazpívat na svatbě nebo na firemním večírku? Napište mi a já pro vás sestavím vystoupení pro každou příležitost od 15 minut po celý večerní koncert. Bude mi ctí být hostem též na koncertě ve vašem městě či na hudebním festivalu, pokud koncerty či festivaly pořádáte.

 • Koncerty klasické hudby
 • Slavnostní příležitosti (svatby, jubilea, křtiny...)

 • Smuteční (i když bychom je raději nepotřebovali)

 • Hudební festivaly
 • Vánoční program
 • Firemní večírky, kongresy
 • Vernisáže, křty
 • Vystoupení s dětmi i pro děti, seniory

 • Charitativní akceZ mé pěvecké anamnézy

Zde byste mohli čekat výčet všech možných hudebních škol a účastí v soutěžích. Na začátku to ale bylo zcela jinak...

Ač jsem své první sólo zpívala již v osmi letech na pražském Žofíně a další léta pokračovala sborovým zpěvem, studiu sólového zpěvu jsem se začala systematicky věnovat daleko později. Až během studia vysoké školy zcela jiného zaměření. Bylo mi třikrát tolik.

Mými učitelkami byla nejprve Slavěna Drášilová, později královna koloratury Božena Effenberková (sólistka ND Praha). Vzdělávání jsem dále doplnila - a nadále doplňuji samostudiem i prakticky, na řadě kursů hudebních i pedagogických. Lze tak říci, že jsem díky intenzivní práci i přirozenému nadání vše dohnala během několika dalších let a dosáhla tak podobné úrovně jako absolventi tradičních hudebních škol. Věnovala jsem se koncertní činnosti, koncerty jsem i sama organizovala.

Pak se ale narodily tři malé děti a ke zpěvu jsem se vrátila po desetileté přestávce, vyplněné vedle péče o rodinu občasnými vystoupeními v nejbližším regionu. Díky vlastním dětem jsem v této době rovněž začala pracovat s dětmi v hudebních kroužcích. Pro zdárný návrat a další zdokonalení v oboru jsem tehdy navázala novou spolupráci s paní Libuší Vondráčkovou (sólistkou ND), jejíž cenné rady mi pomáhají i dnes.


Ondřejov, 2017
Ondřejov, 2017
 • Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (2017)
 • Profesní únava hlasu a možnosti nápravy (2017)
 • seminář hudební výchovy Hudba nás baví II (2017)
 • Kurs klasické hudební improvizace (2017)
 • Mezinárodní hudební kursy A. Dvořáka (2006)
 • Mezinárodní komorní kurs Ameropa (2006)

Spolupráce

Klasický zpěv se neobejde bez klasického doprovodu. Má vystoupení proto vždy doprovázejí vynikající korepetitoři, kteří pro vás zahrají též i několik sólových skladeb na oživení mého vystoupení. Může mne tak doprovodit klavír, varhany, harfa i cembalo.

Taková vystoupení "ve dvou" pro Vás jako případné pořadatele patří k cenově nejvýhodnějším.

V prostorách, kde není klavír, vždy navodí daleko lepší atmosféru živý nástroj, který rádi přivezeme (např. harfa), než poněkud odosobněné cédé...

  V případě zájmu dále spolupracuji s dalšími pěvci a instrumentalisty, což vytváří další zajímavé programové kombinace. Oblíbené jsou koncerty z árií a duetů ze známých oper, či kombinace s houslemi, violoncellem, či flétnou v komorní hudbě. Takový program ráda sestavím dle na míru dle Vašich přání a aktuálních možností svých uměleckých kolegů. Nebráním se však ani spolupráci s dalšími lidmi a s radostí doplním I Váš kulturní program. Potřebujete-li hlas, který se nebojí výšek a ozdob, neváhejte se na mne s důvěrou obrátit.

Příklady programů