Certifikáty

Abych dělala svou práci co nejlépe, nezapomínám se dále vzdělávat. Je to důležité tím víc, vedla-li má cesta původně úplně jiným směrem. Jsou tu tedy k nahlédnutí všechny absolvované kursy - jak ty pěvecké, tak ty pro práci s dětmi.

Kurs klasické hudební improvizace (2017, lektor Jiří Pazour)

Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (2017, lektorka Alena Tichá)

Profesní únava hlasu a možnosti nápravy (2017, lektorka Alena Tichá)

Muzikoterapie - základní kurs - workshop, 18 hodin (2017)

Seminář hudební výchovy Hudba nás baví II (2017, lektorka Marie Novotná)